Нововведения информационных технологий 2017


1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.1 1.2 1 1.3 1.4 Рис.3.3.
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.

Під час обробкиінформаціїнад реквізитами- основами виконують арифметичні операції, а за допомогою реквізитів- ознак здійснюють пошук інформації, її сортування, вибірку, порівняння (логічні операції).
Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.

Наприклад, якщо при створенні медичної системи діагностики подавати тільки відомості про хворих, то система не знатиме про існування в природі здорових людей.
Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.