Нововведения информационных технологий 2017


Окремий клас нейронних мереж, такі як мережа Хеммінга або мережа Хопфільда, використовують принципи асоціативних правил (association rules), що дозволяють знаходити закономірності між зв’язаними подіями.
Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.

Тому на сьогоднішній день, за думкою багатьох вчених даного наукового напрямку існує думка, що розроблена програмна система Numenta, яка ґрунтується на теоретичних концепціях моделі штучного інтелекту Д.
Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.

Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.