Нововведения информационных технологий 2017


Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).

Розглянуто також основні технології, що використовуються на кожному з етапів життєвого циклу ІС, для оптимізації процесів її проектування та функціонування.
► Назвіть фази використання даних.

Наприклад, визначати якість за кількістю браку на тисячу одиниць продукції, або експертно оцінювати, розбивши на декілька категорій – відмінно/ добре/ задовільно/ погано.
Серл).