Нововведения информационных технологий 2017


Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.

Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
Кількість рівнів визначає глибину класифікації, яка залежить від необхідності конкретизації угруповань і кількості ознак, які беруть участь у класифікації.

1.4.1.
Розглянемо декілька наступних прикладів.