Нововведения информационных технологий 2017


Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.
Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.

Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.
Структуру нейромережі – багатошарового персептрона – можна описати наступним чином.

Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.