Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційна технологія – це: а) принципи організації функціонування ІС в) методика обробки інформації засобами комп’ютерної техніки б) засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації г) процес або сукупність процесів обробки інформації 2.
Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.

Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
Проведення незалежних маркетингових досліджень і аналогічних заходів щодо збору даних.

Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.