Нововведения информационных технологий 2017


Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.
Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.

Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.
► Опишіть реляційну модель даних.

Основними завданнями сучасних IT є: досягнення універсальності методів комунікацій;• підтримка систем мультимедіа• максимальне спрощення засобів спілкування в системі “людина –• ПК”.
Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.