Нововведения информационных технологий 2017


Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.
Проте, на відміну від дерев рішень, нейронні мережі не здатні пояснити отримане рішення, тому їх функціонування нагадує “чорний ящик” з входами і виходами.

Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
- 35 - Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом.

Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.
Розділами ЄСКК є: структура управління народним господарством (класифікатори• галузей, підприємств, органів державного управління); продукція, послуги (загальнодержавний класифікатор• промислової і сільськогосподарської продукції); технологія виробництва;• населення (класифікатори кадрів, посад, професій, розрядів);• територія (класифікатори країн, регіонів, областей, районів);• фінансові кошти і бухгалтерський облік (БО) (класифікатор• платіжного обороту); природні ресурси (класифікатор корисних копалин);• показники, нормативи, одиниці фізичних величин;• інші дані.• З метою впорядкування системи стандартизації і класифікації в Україні з 1993 р.