6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.
Релевантна інформація – це: а) секретна інформація в) інформація щодо певної людини, проблеми, мети б) комерційна інформація г) економічна інформація 5.

Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
Непрямі дані.

Початок п’ятого етапу розвитку інформаційних технологій пов’язують з появою перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та переходом до електронно-цифрових технологій.
Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.