Нововведения информационных технологий 2017


Інша група методів аналізу значних обсягів економічних даних ґрунтується на використанні пакетів прикладного програмного забезпечення.
З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.

Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Сукупність інформаційних потоків, які характеризують роботу, пов’язану з виконанням певної функції чи з діяльністю певної галузі, називають інформаційною підсистемою.

Розглянуто також основні технології, що використовуються на кожному з етапів життєвого циклу ІС, для оптимізації процесів її проектування та функціонування.
Життєвий цикл об’єктів технології Життєвий цикл (ЖЦ) фіксує найбільш істотні, характерні для певного об’єкту стани, визначає їх основні характеристики та значення в даних станах, а також ідентифікує процеси між двома послідовними станами.