Нововведения информационных технологий 2017


З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях - 19 - розрізняють логічну та фізичну структуру даних.
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.

Найбільш поширеними кодами є американський Універсальний товарний код UPC (Universal Product Code) і Європейська система кодування - 28 - EAN (European Article Numbering) з товарними номерами EAN-13, EAN- 8, UPC-A, UPC-E і 14-розрядним кодом транспортного упакування ITF-14.
Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.

Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.