Нововведения информационных технологий 2017


Рис.4.2.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.

забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.

Система класифікації і кодування використовується в різних сферах людської діяльності: штрих-коди товарів, реєстраційні номери автомобілів, ідентифікаційні коди тощо.
► Назвіть фази використання даних.