Нововведения информационных технологий 2017


Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей, як сучасних і перспективних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, так і технологічних процесів в даній предметній області та їх технічного оснащення.
Наступний крок – попередня обробка зібраних даних: їх групування по місяцях, згладжування кривої продажів, усунення чинників, що мало впливають на обсяги продажів.

Видобування знань.
Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.

Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
► Поняття процесу і його компоненти.