Нововведения информационных технологий 2017


Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.
Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.

Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).

Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.