Нововведения информационных технологий 2017


3.2).
Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.

Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.
– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.

Завдяки використанню штрих-кодів автоматизовані системи обліку та контролю руху товарів можуть виконувати операції в реальному часі, проводити маркетингові дослідження.
Джерелами інформації можуть бути усні повідомлення, друковані та електронні документи, інші матеріальні носії інформації, повідомлення засобів масової інформації тощо Інформацію можна розглядати в таких аспектах: з точки зору ефективності і придатності використання;• її зміст, визначення зв’язків між окремими складовими;• встановлення параметрів інформаційних потоків, форми подання• інформації, її носії, способи систематизації і кодування.