6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.

Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.
Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.

Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.
Внаслідок інформаційного перевантаження сучасного суспільства є важливим в кожному випадку розрізняти інформацію та інформаційний шум.