6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Розглянемо декілька наступних прикладів.

Вперше ця задача була розв’язана для знаходження типових шаблонів покупок в супермаркетах, тому іноді її ще називають аналізом споживчого кошика (market basket analysis).
4.

За гіпотезою Д.
Практика використання розглянутих програмних засобів на ПК під управлінням операційних систем сімейства Linux показала їх високу ефективність, надійність і безпечність.