Нововведения информационных технологий 2017


Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.

Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.
З 2005 р.

Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.