Нововведения информационных технологий 2017


Резюме Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.

Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.

Реквізит – інформаційна одиниця найнижчого рівня, яка складається з цифр, літер, символів і має зміст Реквізит відображає окремі властивості об’єктів – кількісні або якісні.
Інформаційна компонента включає функції збереження даних і забезпечення ними відповідних операцій.