Нововведения информационных технологий 2017


Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.
Однак є також противники такого твердження (Дж.

В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.
Поняття “дані” – відносно новий термін.

Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.
Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.