Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).

Для конструктивного аналізу цілей при побудові ІТ необхідно щоб загальні цілі створення ІТ узгоджувались з цілями процесів керування в даній предметній області.
Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, їївластивості, способиформалізованогоописудлякласифікації та узагальнення.

► Різновиди технологічних процесів.
Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).