Нововведения информационных технологий 2017


Обов’язковою вимогою до інформації є: а) достовірність в) носій, джерело, приймач та наявний зв’язок між ними б) паперове підтвердження г) всі відповіді правильні 4.
У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.

Відповідно, вони є придатними для вирішення задач виявлення асоціацій.
При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.

Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.
Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.