Нововведения информационных технологий 2017


Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.
Початкова множина об’єктів поділяється на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак у: а) змішаному методі в) фасетному методі б) ієрархічному методі г) немає вірної відповіді - 33 - 9.

Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.
Найпоширенішими є такі назви класифікаційних угруповань: клас, підклас, група, підгрупа, вид, підвид, тип.

01 Рис.2.2.
Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.