Нововведения информационных технологий 2017


До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.
Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).

Обов’язковою вимогою до інформації є: а) достовірність в) носій, джерело, приймач та наявний зв’язок між ними б) паперове підтвердження г) всі відповіді правильні 4.
Конфіденційна інформація містить відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичних та фізичних осіб і поширюються за їхньою згодою.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
01 Рис.2.2.