6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


УдосконаленняУДК координується Міжнародною федерацією з документації у відповідності з спеціальними правилами.
Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.

- 35 - Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом.
Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.

Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.
Особливістю процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc є використання значної кількості вбудованих функцій, команд запису, створення і редагування макрозасобів; засобів для побудови і редагування графічних залежностей.