Нововведения информационных технологий 2017


Комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами, називається: а) гіпертекстова технологія в) інформаційна технологія б) новітня технологія г) цифрова технологія 5.
Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.

При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.

Зберігання інформації передбачає наявність носія.
Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.