Нововведения информационных технологий 2017


В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.
Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.

relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.

Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.
Існує декілька методів збору, необхідних для аналізу даних: 1.