Нововведения информационных технологий 2017


Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.
Класифікатор – офіційний документ, що містить систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації Класифікатор є чітким вираженням класифікації і кодування.

- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
Їх також успішно застосовують і в інших областях: медицині, для аналізу відвідування веб- - 54 - сторінок (Web Mining), для аналізу тексту (Text Mining), для обробки даних по перепису населення, в прогнозуванні збоїв телекомунікаційного устаткування, тощо.

До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.
Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.