Нововведения информационных технологий 2017


Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.
На сьогодні компанія Numenta приступила до розповсюдження дослідної версії обчислювальної платформи NuPIC (Numenta Platform for Intelligent Computing), з допомогою якої користувач може самостійно будувати системи, які реалізують принцип передбачувальної пам’яті, і використовувати їх для розв’язання задач, пов’язаних з аналізом та екстраполяцією різноманітних даних.

Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.

► Які є елементи логічного структурування економічної інформації? ► Що таке реквізит-основа і реквізит-ознака? ► Що розуміється під структурою даних? ► Елементи фізичного структурування економічної інформації.
Поняття “інформація” розглядається лише при наявності джерела інформації та її одержувача, а також каналу зв’язку між ними.