Нововведения информационных технологий 2017


Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.

Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.
relation – відношення).

Видобування знань.
Важливою вимогою є стабільність кодів.