6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Бажано, щоб дані охоплювали якомога більшу кількість ситуацій реального процесу і пропорції різних прикладів (прецедентів) мають відповідати реальності.
Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.

В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.
Алезадачапрактичноговтіленнярозробленоїметодикивиявиласьскладною і була розв’язана тільки через 20 років американським нейрофізіологом Ф.Розенблаттом в роботі 1962 р.

В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).
Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.