Нововведения информационных технологий 2017


Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.
Знак або сукупність знаків, які використовуються для характеристики об’єкта класифікації, це: а) код в) алфавіт б) шифр г) фасет 11.

Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.
Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.

Вхідні дані повинні бути якісними та коректними.
Для цього у навчальному посібнику проаналізовано етапи створення ІС та моделі її життєвого циклу, включно з архітектурою.