Нововведения информационных технологий 2017


Нові знання можуть породжуватись наступними методами: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) цілеспрямоване навчання в) осмислення наявних знань б) вивчення даних г) всі відповіді вірні 10.
До групи входять 25% від всіх покупців.

За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.
Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.

До лінійних структур належать послідовні структури, в яких елементи розміщуються в тому порядку, який необхідний під час їх обробки, наприклад, список, елементами якого є записи (рядкова структура).
В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.