6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


На цьому кроці застосовуються різні алгоритми для видобування знань.
Велика кількість даних наявна у відкритих джерелах, таких як статистичні вибірки, звіти корпорацій, опубліковані результати маркетингових досліджень тощо.

Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.
Нехай база даних містить статистику товарів, придбаних покупцями; всі товари розділені на п’ять груп і 40 підгруп, що представлено у вигляді ієрархії товарів: Групи товарів Підгрупи товарів Товари Їжа Напої Сімейні товари Дитячі товари Товари для дозвілля Рис.4.1.

Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.