Нововведения информационных технологий 2017


Кожні 5 років вносяться зміни.
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.

Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).
До наших часів дійшли його продукти у вигляді наскальних зображень, усної народної творчості, символів на предметах побуту, тощо.

Всі вони можуть успішно використовуватися на практиці для - 45 - автоматизації обчислень у електронних таблицях, в тому числі для аналізу інформації.
Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.