Нововведения информационных технологий 2017


Останнім часом з’явився четвертий тип: об’єктно-орієнтовані моделі даних, які використовують поєднання традиційної та об’єктноїмоделей.
Це встановлення• залежності вихідних змінних від вхідних.

Якщо причинно-наслідкові зв’язки мають статистичний характер, це: а) розподілений процес в) автоматичний процес б) вибірковий процес г) хаотичний процес 2.
Або, наприклад, при кредитуванні фізичних осіб вірогідність повернення кредиту залежить від особистих характеристик людини, сфери його діяльності, наявності майна, платоспроможності, тощо.

Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
Користується класифікатором понад 100 країн.