6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.
В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.

Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.
Бажано, щоб дані охоплювали якомога більшу кількість ситуацій реального процесу і пропорції різних прикладів (прецедентів) мають відповідати реальності.

Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.
Ключові слова Технологія, об’єкт, технологічний процес, інформаційний процес, життєвий цикл, дані, інформація, знання.