Нововведения информационных технологий 2017


Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.
Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.

Однак, розроблена програмна система має певні недоліки.
4.