6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.
При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).

Для захисту інформації у комірках ЕТ призначений засіб Захист (Protection), з допомогою якого можна закрити зміст комірок (Lock), приховати зміст комірок (Hide), або захистити робочий лист (Protect worksheet).
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.

Економічна інформація є найважливішою складовою в організації управління підприємством, так як містить відомості про склад трудових, матеріальних та фінансових ресурсів як на даний момент часу, так і за певний період.
Інсталяційний пакет пакет програми NuPIC поширюється у двох версіях: для операційних систем Linux та Mac OS.