Нововведения информационных технологий 2017


Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.
З 2005 р.

на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.