Нововведения информационных технологий 2017


Кожен вузол дерева характеризується підтримкою і достовірністю: підтримка – загальна кількість прикладів, що класифіковані• певним вузлом дерева.
Для ухвалення рішення, до якого класу слід віднести деякий об’єкт або ситуацію, потрібно відповісти на питання, що знаходяться у вузлах цього дерева, починаючи з кореня.

Економічна інформація є найважливішою складовою в організації управління підприємством, так як містить відомості про склад трудових, матеріальних та фінансових ресурсів як на даний момент часу, так і за певний період.
Наприклад, ознака “колір” містить такий список значень: червоний, білий, чорний, блакитний ...

Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.
Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.