Нововведения информационных технологий 2017


Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.
У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.

Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, їївластивості, способиформалізованогоописудлякласифікації та узагальнення.
Послідовні шаблони – встановлення закономірностей між пов’язаними у часі подіями Розглянуті вище задачізнайшли широке застосування при видобуванні знань економічного характеру.

► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.