Нововведения информационных технологий 2017


В ході навчання модифікується не лише нейрон-переможець (нейрон мапи, який найбільшою мірою відповідає вектору входів і визначає, до якого класу відноситься навчальний приклад), але і його сусіди, хоча і у меншій мірі.
Окрему увагу приділено гіпертекстовій технології та технологіям створення web-вузлів – темі, що представляє особливий інтерес для творчих особистостей.

Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.
Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.

Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.
Детально досліджено питання захисту персональної інформації і протидії інформаційним та програмним продуктам шкідливого характеру, технологію забезпечення безпеки інформаційних систем, поняття ідентифікації, аутентифікації, політики безпеки тощо.