Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.
Оскільки циклічність може бути вкладена, наприклад, усередині річного циклу – квартальний, а усередині кварталів – тижневий, то необхідно мати повні дані як мінімум за один найтриваліший цикл.

Використання уніфікованої системи документації (УСД) та ЄСКК дає змогу забезпечити інформаційну, термінологічну, ідентифікаційну єдність показників і взаємозв’язок АІС різних сфер та рівнів управління.
на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.

Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.
Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.