Нововведения информационных технологий 2017


За міркуваннями функціоналістів (на чолі з М.Мінскі) спроби використання теорії штучних нейронних мереж до моделювання мозку є недоцільними, оскількивважається, щомозокперевантаженийеволюційним навантаженням підсвідомих нераціональних конструкторських рішень.
Тому для аналізу сучасних баз даних методи повинні бути ефективними, простими у використанні, володіти значним рівнем масштабності і певною автоматизованістю.

Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.

Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.
При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.