6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.
Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.

Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
- 55 - Основні покупці (сегмент 3) – купують переважно продукти• харчування і сімейні товари з відносно низькими витратами на решту товарів.

► Що таке алфавіт, довжина і структура коду? ► Де застосовується система штрих-кодів? ► Які є вимоги до класифікації інформації? Що таке класифікатор? - 34 - 3.
► На використанні яких засобів основані методи для аналізу значних обсягів економічної інформації? - 49 - 4.