Нововведения информационных технологий 2017


В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.

1.2.
Окремих працівників можуть задовольнити фрагментарні відомості, що стосуються сфери їх компетентності і лише система ІТ в цілому має потребу в єдиній інформаційній моделі об’єкта, в якій цілісність відображає поєднання з досягнутою детальністю.

забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.
Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.