Нововведения информационных технологий 2017


До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).
Проте, незалежно від методу, їх якість та важливість насамперед залежить від якості, змістовності та повноти даних, що будуть проаналізовані.

Інформація може бути внутрішньою або зовнішньою по відношенню до певного об’єкта, вхідною або вихідною: внутрішня інформація циркулює лише всередині організації чи установи; зовнішня надходить від інших об’єктів.
Інформаційна технологія оперує такими об’єктами,як інформація (довільні відомості про подію, сутність чи процес, знання (сукупність відомостей з певної предметної області) та дані (відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень).

Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.
Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.