6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


- 35 - Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом.
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.

Початком ери інформаційних технологій (ІТ) можна вважати той час, коли людина почала виокремлювати себе серед оточуючого світу: мова, усне відтворення інформації, передавання її за допомогою знаків, звуків – усе це можна назвати першим етапом розвитку інформаційних технологій.
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.

І.• Франка, 003: НУ “Львівська політехніка”,...); код кафедри (01: економічна, 02: математична, 03: юридична,...);• код спеціальності (01: інформаційні управляючі системи та• технології, 02: економіка підприємства, 03: прикладнаматематика, 04: юриспруденція,...); код курсу (1: перший, 2: другий, 3: третій,...);• код групи (1: перша, 2: друга, 3: третя,...);• код студента (відповідно до порядкового номера у групі).• Наприклад, повний код студента Антоненка А.А.
Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.