Нововведения информационных технологий 2017


Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.
Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.

Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.
У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.

Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.
Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.