6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.
Прикладом агрегату даних можуть бути групи елементів, які утворюють “Адресу” або “Дату народження”.

Для спрощення сприйняття даних не допускається наявність груп, підсумків та інше: - 13 - Таблиця 1.1 Приклад формалізації впорядкованих даних № Дата Закупівельна частота Обсяги продажів 1 01.10.2010 256 74729,53 2 02.10.2010 278 83799,14 Якщо для процесу характерна сезонність або циклічність, необхідно отримати дані мінімально за один повний сезон/цикл з можливістю варіації інтервалів (щотижневий, щомісячний).
“Принципи нейродинаміки”, де була запропонована модель персептрона.

Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.
Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині інформаційної системи, так і між різними інформаційними системами, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно уніфікувати та стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту, для чого служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.