6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.

Вона включає довжину і тип.
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.

Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.
Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.