6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.
Розроблені коди мають бути єдиними для задач планування, обліку, економічного аналізу, регулювання і та ін., а також переважно цифровими.

Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.
Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.

В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.