Нововведения информационных технологий 2017


забезпечення внутрішньосистемного представлення інформаційних зв’язків в процесі керування.
Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.

не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
Трудомісткий метод.

Наприклад, такий пристрій у комплексі із ваго-вимірювальним апаратом є широко розповсюдженим в супермаркетах для зважування, визначення ціни, маркування і подальшої оплати товарів на вагу.
Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.