Нововведения информационных технологий 2017


Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.
В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.

Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р.
Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.

Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.
При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.