Нововведения информационных технологий 2017


Третім етапом розвитку інформаційних технологій можна назвати періодпоявиішвидкоговпровадженнямеханічнихзасобівобробки, зберігання і передачі інформації, таких як друкарська машинка чи арифмометр.
В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).

Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.
Після сканування зображення із штрих-кодом сканер визначає наявність на картинці чорних смуг.

Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.
Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.