Нововведения информационных технологий 2017


Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
Розглянемо означення, що наведено в Законі України “Про національну програму інформатизації” (№74/98 – ВР від 04/02/1998 р.): Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яку підготовлено і призначено для задоволення потреб користувачів Отже, остаточне призначення інформаційного продукту є одним – для потреб людини.

На сьогодні компанія Numenta приступила до розповсюдження дослідної версії обчислювальної платформи NuPIC (Numenta Platform for Intelligent Computing), з допомогою якої користувач може самостійно будувати системи, які реалізують принцип передбачувальної пам’яті, і використовувати їх для розв’язання задач, пов’язаних з аналізом та екстраполяцією різноманітних даних.
Але, як правило, виникає ситуація, коли представлення чинника є невідомим.

Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.
Вони можуть бути простими або складними.