Нововведения информационных технологий 2017


5.
Довжина – це кількість символів, що утворюють значення реквізиту.

Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.
Відповідно, застосовуючи різні технології до одного і тогожматеріалу, можна одержати різні продукти, оскільки технологія змінює первісний стан матеріалу з метою одержання нового матеріального продукту.

- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.
Види інформації.