6c72e748 Смотрите www.lorri-trans.ru 1878004104 0000стратегия пакетов.

Нововведения информационных технологий 2017


Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.
Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.

Це логічно цілісний набір відомостей для безпосереднього вирішення потрібної задачі (або ряду задач), який підготовлений спеціалістами.
Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.

Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.
Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.