Нововведения информационных технологий 2017


Вних дані представляються у вигляді таблиць.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.

Цього можна досягти внесенням до коду контрольного розряду.
Тестові завдання 1.

Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності: Інформаційний ресурс – організована сукупність документованої інформації, відомостей, даних і знань, яка призначена для задоволення інформаційних потреб споживача - 17 - На відміну від інших (матеріальних) ресурсів, інформаційний ресурс є практично невичерпним.
Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.