Нововведения информационных технологий 2017


Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.
Якщо причинно-наслідкові зв’язки мають статистичний характер, це: а) розподілений процес в) автоматичний процес б) вибірковий процес г) хаотичний процес 2.

Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.
Розглянемо декілька наступних прикладів.

Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.
► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.