6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.
Довжина – це кількість символів, що утворюють значення реквізиту.

Зазначимо, що інтеграція України в до світової спільноти потребує узгодження класифікаторів з міжнародними, такими як: патентна класифікація; класифікація промислових зразків; класифікація товарів і послуг, тощо.
Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.

Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.
В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.