6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
За гіпотезою Д.

Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.
Зберігання інформації передбачає наявність носія.

Розглянуті у посібнику експертні технології видобування знань та прийняття рішень – виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases), технологія аналітичної обробки даних в реальному часі (OLAP), технологія аналізу сховищ даних (Data Mining), нейромережні технології штучного інтелекту та експертні системи дозволяють з більшою ефективністю отримати знання на основі аналізу прихованих закономірностей у масивах даних та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення, використовуючи сучасні програмні засоби.
Топологія мережі відображує ієрархічну природу існуючої реальності подібно до того, як це здійснює наша свідомість, постійно деталізуючи оточуючу дійсність на сукупність складових.