6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
Основна особливість нейронних мереж полягає в тому, що в процесі навчання вони моделюють складну нелінійну залежність між вхідними і вихідними даними.

За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.
Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.

Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
І.• Франка, 003: НУ “Львівська політехніка”,...); код кафедри (01: економічна, 02: математична, 03: юридична,...);• код спеціальності (01: інформаційні управляючі системи та• технології, 02: економіка підприємства, 03: прикладнаматематика, 04: юриспруденція,...); код курсу (1: перший, 2: другий, 3: третій,...);• код групи (1: перша, 2: друга, 3: третя,...);• код студента (відповідно до порядкового номера у групі).• Наприклад, повний код студента Антоненка А.А.