6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.

Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.
Види інформації.

Визначення поняття технології Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт.
Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.