6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.
Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.

В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах (книги, документи, бази даних, інформаційні системи і т.п.).
В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.

Наприклад, відомо, що на обсяги продажів впливає якість товару (як для продажу побутової техніки чи одягу).
Логічне структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі та виділяє наступні елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей: символ, реквізит, показник, інформаційнеповідомлення, інформаційниймасив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.