6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.
Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.

Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.
Серед другої групи поширені так звані експертні системи – спеціальні комп’ютерні програми, що моделюють процеси розмірковування та прийняття рішення людини.

Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.
У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.