6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).
В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).

Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.
З’явилась можливість передачізначних обсягів інформації на великі відстаніз достатньо великою швидкістю (телефон, телетайп), зберігання їх на магнітних носіях.

Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).
Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.