6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.
Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.

Якщо відповідь позитивна, здійснюється перехід до правого вузла наступного рівня; потім знову слідує питання, пов’язане з відповідним вузлом і т.д.
У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.