Нововведения информационных технологий 2017


Хоукінза ці сигнали містять передбачення.
Нові знання можуть породжуватись наступними методами: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) цілеспрямоване навчання в) осмислення наявних знань б) вивчення даних г) всі відповіді вірні 10.

Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.
За фасетним методом класифікації код студента Петренка М.П., що навчається на стаціонарі за спеціальністю “фінанси” з початковою середньою освітою матиме наступний вигляд: Петренко М.П., стаціонар, фінанси, середня.

Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.
Життєвий цикл даних.