Нововведения информационных технологий 2017


Процес зберігання інформації теж можна вважати як передачу в часі.
В інформаційній системі поняття “інформація” пов’язано із сутністю процесів, а поняття “знання” – з їх якістю.

При цьому коди номенклатур об’єктів, які були вилучені з ІС, протягом певного часу не повинні присвоюватися новимпозиціям (наприклад, табельний номер працівників, код виробу, і т.п.).
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.

зелений; ознака – “професія” містить такий список значень: апаратник, автослюсар, столяр, токар та ін.
За режимами доступу інформація поділяється на рівні: цілком таємна (top secret);• конфіденційна (confi dential);• таємна (secret);• відкрита (unclassifi ed).• Відкрита інформація доступна широкому загалу користувачів, таємна містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, державі, суспільству.