Нововведения информационных технологий 2017


Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині інформаційної системи, так і між різними інформаційними системами, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно уніфікувати та стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту, для чого служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.

Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.
В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).

Наприклад, віднесення нового товару певної товарної групи (продовольчі, промислові), віднесення клієнта до визначеної категорії (постійний клієнт, новачок).
Оскільки поняття “інформатизація” визначено по відношенню до суб’єкта, який сприймає інформаційний потік, тобто має місце як адаптація інформаційної технології до користувача, так і диференціація стосовно працівників різних спеціальностей і кваліфікацій.